УОКМС Мукачівської міської ради
П`ятниця, 08.12.2023, 07:48
Вітаю Вас Гість | RSS
 Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради
Головна Нормативно-правові документи Реєстрація Вхід
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ПРО НАС
РОБОТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ВИХОВНА РОБОТА
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІ

УКРАЇНА

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 54 сесія  7-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2019 р.                        Мукачево                              №1317

 

Про затвердження Статуту  Мукачівської міської комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний центр» Мукачівської міської ради Закарпатської області у новій редакції

         З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України установчих документів Мукачівської міської комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний центр» Мукачівської міської ради Закарпатської області, відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року №617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №42 від  26.02.2019 р.),  керуючись ст.25, ч.1 ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» Мукачівська міська рада вирішила:

  1. Затвердити Статут Мукачівської міської комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Мукачівської міської ради Закарпатської області у новій редакції, що додається.
  2. Вважати таким, що втратив чинність , п.2 рішення 32-ої сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 26.10.2017 року № 808 «Про створення Мукачівської міської комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Мукачівської міської ради Закарпатської області( ЄДРПОУ 41821750).

3.Змінити місцезнаходження юридичної особи Мукачівська комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Мукачівської міської ради Закарпатської області (ЄДРПОУ 41821750 з адреси: 89600, Закарпатська область, м. Мукачево, пл..Духновича Олександра, 2 на адресу: 89600, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Стуса Василя, 3).

4. У зв’язку зі зміною назви міста Мукачеве на Мукачево, відповідно до Постанови № 35188 Верховної Ради України, привести у відповідність інформацію про Засновника – Мукачівську міську раду ( ЄДРПОУ 38625180 ) в пункті місцезнаходження та викласти його в такій редакції: 89600, Закарпатська область , м.Мукачево, пл. Духновича , 2.

5. Доручити директору Мукачівської міської комунальної установи « Інклюзивно-ресурсний центр» Мукачівської міської ради Закарпатської області Сівачек Н. подати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради К.Кришінець-Андялошій та постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту та духовного розвитку Мукачівської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                         А.Балога  

                                                                        

СТАТУТ

 

МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

  Мукачівської міської ради

Закарпатської області

у новій редакції

 

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут визначає порядок утворення та припинення, основні  засади діяльності, а також правовий статус Мукачівської міської  комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Мукачівської міської ради Закарпатської області.

1.2. "ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР" Мукачівської міської ради Закарпатської області  є комунальною установою.

Повне найменування українською мовою: МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР" Мукачівської міської ради Закарпатської області (далі – ІРЦ).

Скорочене найменування українською мовою: ММКУ «ІРЦ».

1.3. У своїй діяльності  ІРЦ керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», постановою Кабінету Міністрів України № 545 від 12.07.2017 р. «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі рішеннями Засновника, та цим Статутом.  

ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

1.4. Засновником  ІРЦ  є Мукачівська міська рада (далі - Засновник), а уповноваженим органом – управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради (далі – Уповноважений орган).

        У своїй діяльності ІРЦ підпорядковується Засновнику та Уповноваженому органу. Департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації здійснює координацію діяльності ІРЦ, контроль за дотриманням ним актів чинного законодавства України та Положення про інклюзивно-ресурсний центр. Методичне та аналітичне забезпечення діяльності ІРЦ здійснює ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

1.5.Засновник здійснює фінансування комунальної установи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.6. Юридична адреса: 89600, Україна, Закарпатська область,  м.Мукачево, вул. Стуса Василя, 3, ЄДРПОУ 41821750

1.7 ІРЦ є юридичною особою, має печатку і штамп, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс, рахунки в органах  Казначейства.

1.8. ІРЦ є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.   

                           

ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 2.1. ІРЦ створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

 2.2. ІРЦ  надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) в  місті Мукачеві, за умови подання відповідних документів.

2.3. У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад  ІРЦ не пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за допомогою чи супроводженням інформує про них Засновника та Уповноважений орган.

2.4. Відповідно до поставленої мети основними завданнями ІРЦ є:

2.4.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами ІРЦ), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових  послуг    відповідно до потенційних можливостей  дитини.

 2.4.2. Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг   дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти м. Мукачева, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти)  та не отримують відповідної допомоги.

2.4.3. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в ІРЦ, за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини.

 2.4.4. Ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми  потребами за їх згодою.

 2.4.5. Участь педагогічних працівників ІРЦ в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік.

2.4.6. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти та інших  закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання.

2.4.7. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та професійної освіти та інших  закладів освіти м.Мукачева, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей  організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям.

2.4.8. Взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загально- освітніх та професійно-технічних навчальних закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку ІРЦ, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

 2.4.9. Надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти м. Мукачева, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів.

2.4.10. Надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з  батьками (законними представниками)  дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

2.4.11. Організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  дітям з особливими освітніми потребами.

 2.4.12. Моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються.

2.4.13. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами та установами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання  психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку, у разі потреби - із залученням відповідних спеціалістів.

2.4.14. Підготовка звітної інформації про результати діяльності ІРЦ для Засновника, Уповноваженого органу, департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, а також аналітичної інформації для ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

3.1. ІРЦ є юридичною особою.

3.2. ІРЦ користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

3.3. ІРЦ здійснює господарську діяльність відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Для здійснення господарської діяльності ІРЦ залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством України.

3.5. Засновник та Уповноважений орган не відповідають за зобов’язаннями ІРЦ, а ІРЦ не відповідає за зобов’язаннями Засновника та Уповноваженого  органу.

3.6. ІРЦ має право укладати угоди, набувати майнові та мати немайнові права, нести обов’язки, виступати стороною у судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах усіх інстанцій, здійснювати інші права та обов’язки юридичної особи в межах, визначених  чинним законодавством України.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ

 

4.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор ІРЦ або уповноважені ним працівники, які визначають час і дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:

- документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників дитини;

-  свідоцтва про народження дитини;

- індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

- форми первинної облікової документації № 112/о "Історія розвитку дитини", затвердженої Міністерством охорони здоров’я України, у разі потреби - довідки від психіатра.

4.2. ІРЦ проводить комплексну оцінку впродовж одного  місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі — заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

4.3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

- психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного  закладу освіти;

- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

- документи щодо додаткових обстежень дитини.

4.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги , до ІРЦ подаються:

-  попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

- висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

4.5. Фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного  закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

4.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці ІРЦ повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

4.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

4.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за  наступними напрямами:

- оцінка фізичного розвитку дитини;

- оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

- оцінка когнітивної сфери дитини;

- оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

- оцінка освітньої діяльності дитини.

4.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. Результати оцінки вчитель-реабілітолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.13. Метою проведення оцінки освітньої  діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.14. У разі потреби фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

4.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному та паперовому вигляді, зберігаються в ІРЦ та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в ІРЦ здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

4.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців ІРЦ, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

4.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування освітнього закладу (дошкільного, загальноосвітнього, професійно-технічного), напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців ІРЦ, які проводили оцінку.

4.18. Фахівці ІРЦ зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги в освітніх закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

4.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

4.20. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками або одним з батьків  (законних представників) дитини до закладу освіти.

4.21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному   вигляді в ІРЦ.

4.22. У разі встановлення фахівцями ІРЦ наявності у дитини особливих освітніх потреб, висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

4.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до ІРЦ за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до  закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

 

4.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями ІРЦ проводиться у разі:

- переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

- надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти,  психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.

 

4.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до департаменту освіти і науки  Закарпатської обласної державної адміністрації   для проведення повторної комплексної оцінки   обласним психолого-педагогічним консиліумом (далі — консиліум). Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним із батьків) або законними представниками.

 

4.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

4.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічних,  корекційно-розвиткових послуг.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ТА НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ, КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ ДИТИНІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

 

5.1. Психолого-педагогічний супровід — це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

Психолого-педагогічні послуги -  це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та     надаються  педагогічними працівниками   закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями ІРЦ.

Корекційно- розвиткові послуги – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості,її пізнавальної д

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзі сайту
Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради