Понеділок, 16.12.2019, 09:41


Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Що нового?
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Статистика
» Зареєстровані на сайті
Всього: 121
Нових за місяць: 2
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них
Адміністраторів:
Провірених:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 62 сесії 7-го скликання

Мукачівської міської ради

26.09.2019 року №1483

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління освіти, молоді та спорту Виконавчого Комітету Мукачівської міської ради (далі за текстом – «Управління») є виконавчим органом Мукачівської міської ради. В своїй діяльності Управління є підзвітним і підконтрольним Мукачівській міській раді та підпорядкованим виконавчому комітету Мукачівської міської ради та Мукачівському міському голові.

1.2. Управління створено Мукачівською міською радою.

1.3. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління є виконавчим органом Мукачівської міської ради та неприбутковою установою.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, круглу печатку із зображенням Державного Гербу України та своїм найменуванням.

1.5. Юридична адреса управління: 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, площа Духновича Олександра, будинок 2.

1.6. Повне найменування управління – Управління освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

1.7. Скорочене найменування управління – Управління освіти, молоді та спорту .

1.8. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, наказами департаменту освіти і науки, управління молоді та спорту облдержадміністрації, рішеннями Мукачівської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями Мукачівського міського голови, цим Положенням та Технологічними картками, затвердженими профільним заступником Мукачівського міського голови.

1.9. Для організації діловодства та архівного зберігання документів в Управлінні використовується система електронного документообігу АСУД “ДОК ПРОФ 3”.

РОЗДІЛ ІІ.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ

2.1. Структура, штат та чисельність Управління затверджуються Мукачівською міською радою.

2.2. До складу Управління входить відділ загальної середньої та позашкільної освіти.

2.3. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Управлінні функціонує міський методичний кабінет як структурний підрозділ Управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником Управління.

2.4. Для організації бухгалтерського обліку, фінансової звітності, виконання кошторисів видатків закладів освіти при Управлінні функціонує централізована бухгалтерія, яка діє відповідно до Положення, затвердженого начальником Управління.

2.5. Для надання спеціалізованої допомоги загальноосвітнім та дошкільним навчальним закладам в усуненні порушень усної і писемної мови, запобіганні різним відхиленням мовного розвитку учнів та вихованців при Управлінні функціонує логопедичний пункт, який діє відповідно до Положення про нього, затвердженого начальником Управління.

2.6. Для виявлення, обліку, психолого-педагогічного вивчення, надання корекційної допомоги дітям із вадами психічного та фізичного розвитку при Управлінні функціонує Мукачівська міська психолого-медико-педагогічна консультація, яка діє відповідно до Положення, затвердженого начальником Управління.

2.7. При Управлінні створюється колегія, склад якої затверджується розпорядженням Мукачівського міського голови за поданням начальника Управління. За рішенням колегії видається наказ Управління.

2.8. На посади начальника, заступника начальника, начальника відділу загальної середньої та позашкільної освіти, спеціалістів Управління призначаються особи, які мають вищу освіту і необхідний стаж роботи. Усі посадові особи та інші працівники Управління призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням Мукачівського міського голови.

2.9. Начальник Управління:

2.9.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, забезпечує виконання покладених на Управління завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника, начальника відділу загальної середньої та позашкільної освіти, працівників Управління, методичного кабінету, централізованої бухгалтерії та інших структурних підрозділів.

2.9.2. Затверджує Положення про структурні підрозділи Управління.

2.9.3. Планує роботу Управління і аналізує стан її виконання.

2.9.4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

2.9.5. Призначає на посаду та звільняє з посади керівників комунальних закладів освіти, працівників структурних підрозділів Управління відповідно до діючого законодавства України.

2.9.6. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників, заступників керівника приватних закладів освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.

2.9.7. Заохочує, розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти, спортсменів, працівників сфери фізичної культури та спорту територіальної громади державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, присвоєння їм почесних звань України.

2.9.8. Подає на затвердження Мукачівському міському голові проект кошторису видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Управління.

2.9.9. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання підпорядкованих Управлінню закладів освіти та структурних підрозділів.

2.9.10. Складає штатні розписи закладів освіти та структурних підрозділів і подає їх на розгляд та затвердження виконавчим комітетом Мукачівської міської ради.

2.9.11. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, молодіжної політики та спорту.

2.11. Управління є уповноваженим органом Мукачівської міської комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр».

2.12. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Мукачівської міської ради, органами місцевого самоврядування, департаментом освіти і науки, управлінням молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян; одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

РОЗДІЛ ІІІ.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Завданнями Управління є:

3.1. Реалізація державної політики у галузі освіти, молоді, фізичної культури та спорту з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.2. Аналіз стану освіти, фізичної культури і спорту Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів усіх типів комунальної форми власності згідно з освітніми потребами громадян.

3.3. Розробка та організація виконання міських програм розвитку освіти, фізичної культури і спорту та впровадження молодіжної політики.

3.4. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення розвитку системи освіти; забезпечення реалізації політики з питань молоді та спорту.

3.5. Контроль за дотриманням діючих актів чинного законодавства України з питань освіти, молоді, фізичної культури та спорту, виконання закладами освіти усіх типів комунальної форми власності, розташованих на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти.

3.6. Навчально-методичне керівництво закладами освіти, які знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих закладів, а також закладів освіти інших форм власності.

3.7. Оприлюднювати всю публічну інформацію відповідно до вимог законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про відкритість використання публічних коштів".

3.8. Вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі закладів освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.10. Організація відпочинку, дозвілля, оздоровлення дітей та молоді.

3.11. Сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту, іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

3.12. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.13. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

3.14. Здійснення міжнародного співробітництва.

Функціями Управління є:

3.15. Формування мережі закладів освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади:

3.15.1. Визначення потреби у закладах освіти усіх типів та подання пропозицій до виконавчого комітету Мукачівської міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурноосвітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науковометодичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.15.2. Забезпечення контролю за збереженням існуючої мережі закладів освіти; сприяння їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.15.3. Здійснення управління закладами освіти усіх типів комунальної форми власності, розташованих на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади та позаміським закладом оздоровлення та відпочинку дитячим оздоровчим комплексом «Мрія» Мукачівської міської ради Закарпатської області.

3.15.4. Підготовка проектів рішень з організації роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку; про закріплення за закладами освіти території обслуговування.

3.15.5. Забезпечення створення у закладах освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

3.15.6. Забезпечення обов’язкового громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, що стосуються системи освіти, та участь представників громадськості у підготовці та прийнятті цих документів.

3.15.7. Внесення пропозицій до Мукачівської міської ради щодо створення закладів освіти, що здійснюють освітню діяльність на кількох рівнях освіти.

3.15.8. Внесення пропозицій щодо будівництва закладів освіти та їх раціонального розміщення.

3.16. Організація нормативно-правового забезпечення закладів освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади:

3.16.1. Контроль виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади повної загальної середньої освіти.

3.16.2. Забезпечення в межах своїх повноважень, виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.16.3. Затвердження установчих документів закладів освіти, їх нових редакцій та змін до них.

3.16.4. Контроль дотримання закладами освіти усіх типів комунальної форми власності чинного законодавства України у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.16.5. Укладення строкових трудових договорів (контрактів) з керівниками закладів освіти, обраними (призначеними) у порядку, встановленому чинним законодавством України та установчими документами закладу освіти.

3.16.6. Розривання строкових трудових договір (контрактів) з керівниками закладів освіти з підстав та у порядку, визначених чинним законодавством України та установчими документами закладів освіти.

3.16.7. Здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладів освіти.

3.16.8. Здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

3.16.9. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин: надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в навчальних закладах.

3.16.10. Реалізація інших прав, передбачених чинним законодавством України та установчими документами закладів освіти.

3.17. Організація навчально-методичного забезпечення закладів освіти:

3.17.1. Сприяння навчально-методичному забезпеченню закладів освіти.

3.17.2. Здійснення заходів, спрямованих на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, талановитої молоді; організація проведення таких заходів як олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, фестивалів творчості, виставок та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

3.17.3. Організація замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників, іншої навчально-методичної літератури та забезпечення ними закладів освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.17.4. Організація замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.

  1. Організація фінансового забезпечення закладів освіти:

3.18.1. Сприяння фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти.

3.18.2. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання.

3.18.3. Затвердження кошторисів та прийняття фінансових звітів закладів освіти у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України.

3.18.4. Фінансування здобуття освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.18.5. Фінансування позашкільної освіти здійснюється за кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.18.6. Заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

3.18.7. Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладів освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.19. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти:

3.19.1. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введення в дію їх нових приміщень, комплектування меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

3.19.2. Координація та контроль підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.19.3. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.20. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, забезпечення їх соціального захисту:

3.20.1. Надання допомоги органам опіки і піклування у влаштуванні дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до закладів освіти і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.20.2. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти.

3.20.3. Координація роботи закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

 

3.20.4. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

3.20.5. Забезпечення створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти.

3.20.6. Координація роботи, пов'язаної із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

3.20.7. Організація у межах своїх повноважень харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.20.8. Внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

3.20.9. Прогнозування потреби Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладання договорів з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

3.20.10. Сприяння наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених чинним законодавством України, вживання заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.20.11. Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.20.12. Організація проведення атестації педагогічних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.20.13. Розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників освіти, закладів та установ фізичної культури та спорту.

3.20.14. Здійснення разом з органами охорони здоров’я загального контролю за станом здоров’я дітей і підлітків, проведенням оздоровчих заходів, створення безпечних умов для навчання учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

3.21. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

3.22. Діяльність Управління у галузі фізичної культури та спорту, молодіжної політики:

3.22.1. Розробка разом з відповідними виконавчими органами Мукачівської міської ради за участю об’єднань громадян програм з питань молоді, фізичної культури та спорту, організація роботи з їх реалізації, внесення у встановленому порядку на розгляд сесії Мукачівської міської ради пропозицій щодо фінансового забезпечення зазначених програм.

3.22.2. Залучення дитячих, молодіжних, фізкультурно-спортивних, інших громадських та благодійних організацій до виконання соціальних програм і реалізації проектів.

3.22.3. Сприяння залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

3.22.4. Організація та проведення фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів серед широких верств населення, спрямованих на створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, забезпечення пропаганди здорового способу життя, залучення населення до заняття фізичною культурою та спортом, проведення змістовного дозвілля.

3.22.5. Формування і затвердження календарних планів проведення навчально-тренувальних зборів, здійснення заходів і програм з питань молоді, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до Єдиного календарного плану спортивних змагань України.

3.22.6. Порушення в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами.

3.22.7. Ведення обліку роботи, що проводиться у сфері фізичної культури і спорту, реєстрація спортивних рекордів та досягнення Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.22.8. Сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського, дефлімпійського руху та спорту ветеранів.

3.22.9. Комплектація складу збірних команд міста з видів спорту і забезпечення організації підготовки та участь спортсменів у змаганнях усіх рівнів.

3.22.10. Участь у пошуку та виборі обдарованих і талановитих дітей та молоді, їх подальшому становленні і розвитку.

3.23. Інша діяльність Управління:

3.23.1. Подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади; організація з цією метою збір та опрацювання інформації, формування банку даних.

3.23.2. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти на території Мукачівської міської Об’єднаної територіальної громади (не рідше, ніж один раз на рік).

3.23.3. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування пропозицій, вжиття заходів до усунення недоліків у роботі.

РОЗДІЛ IV.

ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:

4.1. Залучати до розроблення міських програм розвитку освіти, фізичної культури і спорту, молодіжної політики та розгляду питань, що належать до компетенції управління педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших спеціалістів.

4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти всіх типів комунальної форми власності.

4.3. Проводити колегії, конференції педагогічних працівників, семінари, наради керівників закладів освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади та у сфері фізичної культури і спорту, молодіжної політики.

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать чинному законодавству України або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам неексплуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі Управління, за погодженням власника майна.

4.7. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

РОЗДІЛ V.

ОБОВЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

Обов’язками Управління є:

5.1. Виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у підпорядкованих структурних підрозділах, закладах освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.

5.2. Виконання рішень Мукачівської міської ради та виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

5.3. Фінансування харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

5.4. Забезпечення умов для здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, фізичного здоров’я.

5.6. Сприяння діяльності закладів дошкільної та позашкільної освіти.

5.7. Виконання у закладах освіти роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

5.8. Складання актів нещасних випадків та всіх документів, що стосуються санітарно-епідеміологічного благополуччя, надзвичайних ситуацій, охорони праці та техніки безпеки.

5.9. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання у навчальних закладах, забезпечення роботи пунктів пробного тестування та основних сесій тестування.

5.10. Задоволення освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у комунальних закладах освіти.

5.11. Забезпечення навчання обдарованих дітей, дітей з особливими потребами, забезпечення їх участі у конкурсах, олімпіадах та інших змаганнях.

5.12. Забезпечення навчально-методичного супроводу у закладах освіти.

5.13. Функціонування психологічної служби у закладах освіти.

5.14. Забезпечення безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти у співпраці з медичними закладами, здійснення оздоровчих заходів.

5.15. Запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх у закладах освіти; здійснення соціально-педагогічного патронажу у співпраці з іншими службами.

5.16. Здійснення професійної орієнтації учнів у співпраці з Мукачівським міським центром зайнятості та громадськими організаціями.

5. 17. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

5. 18. Забезпечення соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

5.19.Звітування перед Мукачівською міською об’єднаною територіальною громадою про стан та перспективи розвитку освіти.

5.20.Підготовка державних статистичних звітів.

 

 

РОЗДІЛ VІ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

6.1. Посадові особи Управління, його структурних підрозділів повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію Мукачівської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.2. Посадові особи Управління, його структурних підрозділів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому чинним законодавством України порядку.

РОЗДІЛ VІІ.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності, реорганізація та ліквідація Управління здійснюється за рішенням Мукачівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Як неприбуткова установа Управління не передбачає розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів, посадових осіб та інших працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених Податковим кодексом України, а саме: доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, зав

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Новини Педпреси
Управління освіти виконкому Мукачівської міської ради © 2019