УОКМС Мукачівської міської ради
П`ятниця, 08.12.2023, 05:59
Вітаю Вас Гість | RSS
 Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради
Головна Положення про управління Реєстрація Вхід
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ПРО НАС
РОБОТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ВИХОВНА РОБОТА
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІ

page1image3934447616

УКРАЇНА МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

5 сесія 8-го скликання РІШЕННЯ

02 березня 2021 Мукачево No212

Про зміну назви Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради та затвердження Положення про Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради

З метою належної організації роботи виконавчих органів Мукачівської міської ради, відповідно рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 No138 «Про реорганізацію відділу культури Мукачівської міської ради» та рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 No48 «Про внесення змін у структуру штат та загальну чисельність виконавчих органів Мукачівської міської ради», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної політики (протокол No3 від 23.02.2021 р.), керуючись ч. 1 ст.11, ст.25, ч.4 ст.54, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила:

1. Змінити повну назву Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 02143413) на Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 02143413).

2. Затвердити Положення про Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради (нова редакція) (код ЄДРПОУ 02143413) згідно додатку до цього рішення.

3. Вважати таким, що втратили чинність рішення 68 сесії 7 скликання від 28.11.2019 року No1598 «Про зміну назви Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради та затвердження Положення про Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради» та пункти 1, 7 рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року No41 «Про затвердження Положень виконавчих органів Мукачівської міської ради у новій редакції».

4. Начальнику управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради К.Кришінець-Андялошій подати державному реєстратору документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради К. Кришінець-Андялошій та постійну комісію з питань гуманітарної політики.

Міський голова А. БАЛОГА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток
до рішення 5 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання 02.03.2021 No 212

ПОЛОЖЕННЯ
про управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради (нова редакція)
РОЗДІЛ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради (далі за текстом – Управління) є виконавчим органом Мукачівської міської ради. В своїй діяльності Управління підконтрольне і підзвітне Мукачівській міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Мукачівської міської ради, Мукачівському міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради згідно розподілу

функціональних обов’язків.
1.2. Управління створено Мукачівською міською радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.3. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління є виконавчим органом Мукачівської міської ради та неприбутковою установою.
1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, круглу печатку із зображенням Державного Гербу України та своїм найменуванням. Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 02143413) є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 02143413) та відділу культури Мукачівської міської ради (код згідно з ЄДРПОУ: 25436247). Управління – є неприбутковою установою та зареєстрований у порядку, визначеному законодавчими актами, що регулюють діяльність відповідної неприбуткової організації.
1.5. Як неприбуткова установа Управління не передбачає розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених Податковим кодексом України, а саме: доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності відділу культури, визначених цим Положенням та чинним законодавством України.
1.6. Юридична адреса Управління: 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, площа Духновича Олександра, будинок 2.

1.7. Повне найменування управління – «Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради».
1.8. Скорочене найменування управління – «Управління освіти, культури, молоді та спорту».

1.9. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури та інформаційної політики України, розпорядженнями голови Закарпатської обласної державної адміністрації, наказами профільних департаментів облдержадміністрації, рішеннями Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Мукачівського міського голови, цим Положенням. 1.10. Для організації діловодства та архівного зберігання документів в Управлінні використовується система електронного документообігу АСУД “ДОК ПРОФ 3”.

РОЗДІЛ ІІ.
СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ

2.1. Структура, штат та чисельність Управління затверджуються Мукачівською міською радою.
2.2. До складу Управління входять: відділ загальної середньої освіти; відділ дошкільної та позашкільної освіти; відділ культури та молодіжної політики.

2.3. Для організації бухгалтерського обліку, фінансової звітності, виконання кошторисів видатків закладів освіти та культури при Управлінні функціонує централізована бухгалтерія, яка діє відповідно до Положення, затвердженого начальником Управління.

2.4. Для надання спеціалізованої допомоги загальноосвітнім та дошкільним навчальним закладам в усуненні порушень усної і писемної мови, запобіганні різним відхиленням мовного розвитку учнів та вихованців при Управлінні функціонує логопедичний пункт, який діє відповідно до Положення про нього, затвердженого начальником Управління.

2.5. При Управлінні створюється колегія, склад якої затверджується розпорядженням Мукачівського міського голови за поданням начальника Управління. За рішенням колегії видається наказ Управління.
2.6. Управління є уповноваженим органом Мукачівської міської комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» та Мукачівської міської комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників». Призначає на посаду та звільняє з посади керівників цих закладів відповідно до чинного законодавства України.

2.7. На посади начальника, заступника начальника, начальників відділів, спеціалістів Управління призначають осіб, які мають вищу освіту і необхідний стаж роботи. Усі посадові особи та інші працівники Управління призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням Мукачівського міського голови.

2.8. Начальник Управління:
2.8.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, забезпечує виконання покладених на Управління завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь

відповідальності заступника начальника, начальників відділів, працівників Управління.
2.8.2. Затверджує наказом Положення про відділи та структурні підрозділи Управління.

2.8.3. Планує роботу Управління і аналізує стан її виконання.
2.8.4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
2.8.5. Призначає на посаду та звільняє з посади керівників комунальних закладів освіти та культури, працівників структурних підрозділів Управління, відповідно до чинного законодавства України.
2.8.6. Погоджує призначення на посаду керівників приватних закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади відповідно до установчих документів закладу.
2.8.7. Заохочує, розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти, культури, спортсменів, працівників сфери фізичної культури та спорту територіальної громади державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, присвоєння їм почесних звань України. 2.8.8. Подає на затвердження Мукачівському міському голові проєкт кошторису видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Управління.
2.8.9. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання підпорядкованих Управлінню закладів освіти, культури та структурних підрозділів.
2.8.10. Погоджує/затверджує штатні розписи закладів освіти, культури та структурних підрозділів відповідно до нормативних документів.

2.8.12. Сприяє розвитку міжнародних зв’зків з питань освіти, культури молодіжної політики та спорту.
2.9. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Мукачівської міської ради, органами місцевого самоврядування, відповідними департаментами Закарпатської державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян; одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

РОЗДІЛ ІІІ.
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Завданнями Управління є:
3.1. Реалізація державної політики у галузі освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони і збереження культурної спадщини з урахуванням особливостей соціокультурної діяльності Мукачівської міської територіальної громади.
3.2. Аналіз стану освіти, культури, фізичної культури і спорту Мукачівської міської територіальної громади, прогнозування розвитку та удосконалення

2.8.11. Забезпечує підготовку проєктів рішень та внесення їх на розгляд Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, що належать до його компетенції.

мережі відповідних закладів усіх типів комунальної форми власності згідно з освітніми потребами громадян.
3.3. Розробка та організація виконання міських програм розвитку освіти, культури, фізичної культури і спорту та впровадження молодіжної політики. 3.4. Створення умов для здобуття громадянами Мукачівської міської територіальної громади дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти, забезпечення розвитку системи освіти, забезпечення реалізації політики з питань молоді та спорту, професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва.

3.5. Контроль за дотриманням діючих актів чинного законодавства України з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту.
3.6. Координація діяльності комунальних закладів освіти, культури і мистецтв, молоді, фізичної культури, спорту.

3.7.

3.8. Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
3.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади.

3.10. Організація відпочинку, дозвілля, оздоровлення дітей та молоді.
3.11. Сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту, іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.
3.12. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти, культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади.
3.13. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя. Надання дозволів на проведення на території Мукачівської міської територіальної громади концертів, фестивалів-конкурсів та сортивно-масових заходів різного рівня. 3.14. Сприяння формуванню репертуару театрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини.
3.15. Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів та сприяння доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України.
3.16. Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин Мукачівської міської територіальної громади та створення відповідних умов для задоволення їхніх культурних потреб.
3.17. Здійснення міжнародного співробітництва.
Функціями Управління є:

Оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів

page5image3999031856

України «Про доступ до публічної інформації" та"Про відкритість

page5image3999039584

використання публічних коштів".

page5image3999043776

3.18. Формування мережі закладів освіти та культури Мукачівської міської територіальної громади:
3.18.1. Визначення потреби у закладах освіти, культури та мистецтв усіх типів та подання пропозицій до виконавчого комітету Мукачівської міської ради та Мукачівській міській раді щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.18.2. Забезпечення контролю за збереженням існуючої мережі закладів освіти, культури і мистецтв; сприяння їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
3.18.3. Здійснення управління закладами освіти, культури і мистецтв усіх типів комунальної форми власності, розташованих на території Мукачівської міської територіальної громади та позаміським закладом оздоровлення та відпочинку дитячим оздоровчим комплексом «Мрія» Мукачівської міської ради.

3.18.4. Підготовка проєктів рішень з організації роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку, щодо закріплення за закладами освіти території обслуговування.
3.18.5. Забезпечення створення у закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

3.18.6.

3.18.7. Внесення пропозицій щодо будівництва закладів освіти, культури і мистецтв та їх раціонального розміщення.
3. 18.8. Розробляє та подає на розгляд Мукачівській міській раді перспективні проєкти щодо розвитку культури, мистецтв, збереження культурної спадщини Мукачівської міської територіальної громади.

3.19. Здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства України з питань культури, мистецтва, кінематографії, мови, реклами, бібліотечної справи.
3.20. Організація нормативно-правового забезпечення закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади:

3.20.1. Контроль виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками Мукачівської міської територіальної громади повної загальної середньої освіти.
3.20.2. Забезпечення в межах своїх повноважень, виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти Мукачівської міської територіальної громади. 3.20.3.

.
3.20.4. Контроль дотримання закладами освіти усіх типів комунальної форми власності чинного законодавства України у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

Забезпечення обов’язкового громадського обговорення проєктів

нормативно-правових актів, що стосуються системи освіти і культури та участь

представників громадськості у підготовці та прийнятті цих документів.

Затвердження установчих документів закладів освіти, їх нових редакцій

page6image3997402640

та змін до них

page6image3997405168

3.20.5. Укладення строкових трудових договорів (контрактів) з керівниками закладів освіти, культури і мистецтв обраними (призначеними) у порядку, встановленому чинним законодавством України та установчими документами. 3.20.6. Розривання строкових трудових договорів (контрактів) з керівниками закладів освіти, культури і мистецтв з підстав та у порядку, визначених чинним законодавством України та установчими документами.

3.20.7. Здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладів освіти, культури і мистецтв.
3.20.8. Здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

3.20.9. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин: надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в закладах освіти.
3.20.10. Реалізація інших прав, передбачених чинним законодавством України та установчими документами закладів.

3.21. Здійснення заходів, спрямованих на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, талановитої молоді; організація проведення таких заходів як олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, фестивалів творчості, виставок та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

3.22. Організація замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.
3.23. Організація фінансового забезпечення закладів освіти, культури і мистецтв:

3.23.1. Сприяння фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів.
3.23.2. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, культури і мистецтв, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання.
3.23.3. Затвердження кошторисів та прийняття фінансових звітів закладів освіти, культури і мистецтв у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України.
3.23.4.

3.23.5. культури і мистецтв

3.24. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, культури і мистецтв:
3.24.1. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, культури і мистецтв; введення в дію їх нових приміщень, комплектування меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

Фінансування здобуття освіти здійснюється за рахунок коштів

державного бюджету шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним

законодавством України.

Фінансування закладів позашкільної освіти,

здійснюється за кошти міського бюджету та інших джерел, не заборонених

чинним законодавством України.

3.24.2. Координація та контроль підготовки закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
3.24.3. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.25. Організація діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти, культури Мукачівської міської територіальної громади, забезпечення їх соціального захисту:
3.25.1. Надання допомоги органам опіки і піклування у влаштуванні дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до закладів освіти і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.25.2. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти.
3.25.3. Координація роботи закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.25.4. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.
3.25.5. Забезпечення створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти.

3.25.6. Координація роботи, пов'язаної із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.
3.25.7. Організація у межах своїх повноважень харчування дітей у закладах освіти за рахунок міського бюджету та залучених коштів.

3.25.8. Внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.
3.25.9. Прогнозування потреби Мукачівської міської територіальної громади у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладання договорів з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

3.25.10. Сприяння наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених чинним законодавством України, вжиття заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.
3.25.11. Організація проведення атестації педагогічних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.25.12. Розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників освіти, культури і мистецтв, закладів та установ фізичної культури та спорту.
3.25.13. Здійснення разом з органами охорони здоров’я загального контролю за станом здоров’я дітей і підлітків, проведенням оздоровчих заходів, створення безпечних умов для навчання учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

3.26. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти, культури і мистецтв;
3.27. Діяльність Управління у галузі фізичної культури та спорту, молодіжної політики:

3.27.1. Розробка разом з відповідними виконавчими органами Мукачівської міської ради за участю об’єднань громадян програм з питань молоді, фізичної культури та спорту, організація роботи з їх реалізації, внесення у встановленому порядку на розгляд сесії Мукачівської міської ради пропозицій щодо фінансового забезпечення зазначених програм.

3.27.2. Залучення дитячих, молодіжних, фізкультурно-спортивних, інших громадських та благодійних організацій до виконання соціальних програм і реалізації проектів.
3.27.3. Сприяння залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

3.27.4. Організація та проведення фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів серед широких верств населення, спрямованих на створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, забезпечення пропаганди здорового способу життя, залучення населення до заняття фізичною культурою та спортом, проведення змістовного дозвілля.

3.27.5. Формування і затвердження календарних планів проведення навчально- тренувальних зборів, здійснення заходів і програм з питань молоді, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до Єдиного календарного плану спортивних змагань України.

3.27.6. Порушення в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами.
3.27.7. Ведення обліку роботи, що проводиться у сфері фізичної культури і спорту, реєстрація спортивних рекордів та досягнення Мукачівської міської територіальної громади.

3.27.8. Сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського, дефлімпійського руху та спорту ветеранів.
3.27.9. Комплектація складу збірних команд з видів спорту і забезпечення організації підготовки та участь спортсменів у змаганнях усіх рівнів.

3.27.10. Участь у пошуку та виборі обдарованих і талановитих дітей та молоді, їх подальшому становленні і розвитку.
3.28. Інша діяльність Управління:
3.28.1. Подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту на території Мукачівської міської територіальної громади; організація з цією метою збору та опрацювання інформації, формування банку даних.

3.28.2. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти, культури на території Мукачівської міської територіальної громади (не рідше, ніж один раз на рік).
3.28.3. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування пропозицій, вжиття заходів до усунення недоліків у роботі.

РОЗДІЛ IV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:
4.1. Залучати до розроблення міських програм розвитку освіти, культури, фізичної культури і спорту, молодіжної політики та розгляду питань, що належать до компетенції управління педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших спеціалістів.
4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти, культури і мистецтв всіх типів комунальної форми власності.
4.3. Проводити колегії, конференції педагогічних працівників, семінари, наради керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.
4.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів освіти, культури і мистецтв, брати безпосередню участь у формуванні бюджету Мукачівської міської територіальної громади у сфері освіти, культури, фізичної культури і спорту, молодіжної політики.
4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів, якщо вони суперечать чинному законодавству України або видані з перевищенням повноважень.
4.6. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам неексплуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі Управління, за погодженням власника майна.
4.7. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з закладами освіти, культури і мистецтв зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
4.8. Приймати рішення щодо залучення додаткових фінансових ресурсів та отримання благодійної допомоги для покращення стану майна закладів освіти та культури комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади у відповідності до вимог чинного законодавства України.

РОЗДІЛ V. ОБОВ’ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

Обов’язками Управління є:
5.1. Виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у підпорядкованих структурних підрозділах, закладах освіти, культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади.
5.2. Виконання рішень Мукачівської міської ради та виконавчого комітету Мукачівської міської ради.
5.3. Фінансування харчування дітей у закладах освіти за рахунок міського бюджету та залучених коштів.
5.4. Забезпечення умов для здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, фізичного здоров’я.
5.5. Органом управління закладами освіти, культури та мистецтв є виконавчий орган ради – Управління.
5.6. Сприяння діяльності закладів дошкільної та позашкільної освіти.

5.7. Виконання у закладах освіти роботи з фізичного виховання, фізкультурно- оздоровчої та спортивної роботи.
5.8. Складання актів нещасних випадків та всіх документів, що стосуються санітарно-епідеміологічного благополуччя, надзвичайних ситуацій, охорони праці та техніки безпеки.

5.9. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання у навчальних закладах, забезпечення роботи пунктів пробного тестування та основних сесій тестування.
5.10. Задоволення освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у комунальних закладах освіти.

5.11. Забезпечення навчання обдарованих дітей, дітей з особливими потребами, забезпечення їх участі у конкурсах, олімпіадах та інших змаганнях.
5.12. Забезпечення навчально-методичного супроводу у закладах освіти.
5.13. Функціонування психологічної служби у закладах освіти.

5.14. Забезпечення безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти у співпраці з медичними закладами, здійснення оздоровчих заходів.
5.15. Запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх у закладах освіти; здійснення соціально-педагогічного патронажу у співпраці з іншими службами.

5.16. Здійснення професійної орієнтації учнів у співпраці з Мукачівським міськрайонним центром зайнятості та громадськими організаціями.
5. 17. Дбати про збереження народних традицій і примноження національного культурного надбання, сприяти охороні культурної спадщини.

5.18. Піклуватися про естетичне виховання і культурний розвиток підростаючого покоління, залучення їх до цінностей вітчизняної та світової культури.
5.19. Забезпечувати вільний розвиток культурно-мистецьких процесів та сприяти доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України.

5. 20. Забезпечення соціальний захист учасників навчально-виховного процесу. 5.21. Звітування перед Мукачівською міською територіальною громадою про стан та перспективи розвитку освіти, культури.
5.22. Підготовка державних статистичних зв

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзі сайту
Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради